การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันจินตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1 –ป.3)และตอนปลาย(ป.4 –ป.6) 

กิจกรรมจัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2567
ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1 –ป.3) เวลา 9.00 – 11.00 น. (120 นาที)
ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.4 –ป.6) เวลา 13.00 – 15.00 น. (120 นาที)
ณ ห้องโถงด้านล่างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย