สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันจิตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ – สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

รางวัลชนะเลิศ                              

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1      

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2      

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย          

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันจิตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                              

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1      

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2      

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย                   

รางวัลชมเชย          

สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ชมเชย)     

สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ชมเชย)     

สรุปผลการแข่งขัน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1  

รางวัลที่ 2  

รางวัลที่ 3   

สรุปผลการแข่งขัน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1   

รางวัลที่ 2   

รางวัลที่ 3   

สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1                  

รางวัลที่ 2            

รางวัลที่ 3           

สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่  สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลที่ 1 

รางวัลที่ 2    

รางวัลที่ 3   

สรุปผลการแข่งขัน 180 IQ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รางวัลชนะเลิศ                                     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2