Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา  
กิจกรรมคณะฯ  
วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ  
         
   
         
แนะนำคณะ  


 • รู้จักคณะ

 • รู้จักคณบดี

 • รู้จักบุคลากร

 • หลักสูตร

 •        
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  กรรมการบริหารคณะฯ
  กรรมการประจำคณะฯ
  หน่วยงานภายในคณะฯ
  ประวัติคณบดี
  สายตรงคณบดี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  โปรแกรมวิชานวัตกรรมการอาหารและเกษตร
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา
  โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   

  ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา    

   
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
 •  
  face SCI_CRU
   
   
 • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
 •  
   
   
   
 • วาระสารเม็งราย
 •  
   
   
   
   
  คู่มือการวิจัย      
  จรรยาบรรณนักวิจัย      
  แหล่งเงินทุนวิจัย      
  คู่มือการคุ้มครองสิทธิและรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย      
  แผนการวิจัยประจำปี      
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด      
  ข้อมูลผลงานวิจัย      
  คู่มือระบบ NRMS      
  คู่มือระบบ NRPM      
  แบบประเมินด้านงานวิจัย      
  บทความวิจัย/วิชาการ      
  ข่าวการประชุมทางวิชาการ      
  บอกเล่าเก้าสิบ      
  ตำแหน่งงานว่างจ.เชียงราย      
  จัดหางาน      
  ตำแหน่งงานว่าง      
  ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม      
  รายละเอียดกิจกรรม      
           
             


   


  ข่าวสาร : กิจกรรม


  Chinese Education & Job Fair 2017 CRRU OPEN HOUSE
  อบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม "หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
  ประชาสัมพันธ์"ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like"  ข่าวสาร : ทุนการศึกษา/ข่าวนักศึกษา


  แข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3
  บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
  โครงการโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่สังคม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ชิงทุนการศึกษา
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  สอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
  ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ::
  สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช) เชิญร่วมประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2556   ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
  BIOTEC [NSTDA] ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ   ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
  ทุนโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2557   ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ 2556 ในงาน "แม่โจ้ 80 ปี"   ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานประกันสังคม   ดาวน์โหลด 450 ครั้ง

  ..... 9 10 11 12 13 14


 • รายงานสภาพอากาศหอดูดาว

 • Facebook

 •    
  face SCI_CRU
   รายงานสภาพอากาศหอดูดาว
    เว็ปไซด์ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ มร.ชร.
    (ARC-CRRU)
  คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
   ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
   
   แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

   


   

   

   

   

   

   

   
  free hit counter
   
  จำนวนผู้เข้าชม
   

   

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
  Copyright © 2013 All rights reserved.