ใครกำลังใช้งาน  

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

1. ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

oralimgclick here iconimgclick here iconLogin

ตรวจสอบรายชื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) new

   

2. ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

posterimgclick here iconimgclick here iconLogin

ตรวจสอบรายชื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) new

   

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำเสนอ)

signupimgclick here icon

 ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน new

   
PosterFormat
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
  รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อภาษาไทย    รูปแบบการจัดทำ Poster
  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย      ตัวอย่าง Poster
        ไฟล์รูปแบบ Poster
   __________________________________________    __________________________________________
 

หมายเหตุ : ผู้นำเสนอฯ ทั้งแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
จะต้องส่งและ Upload ไฟล์ บทคัดย่อ ในขั้นตอนการลงทะเบียน

 


   

ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนและส่งไฟล์งาน เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

วันที่
กิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งไฟล์บทคัดย่อและโปสเตอร์
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ปิดรับการลงทะเบียน และเป็นวันสุดท้ายของการส่งไฟล์บทคัดย่อและไฟล์โปสเตอร์ (เวลา 16.00 น.)
วันที่ 8 มีนาคม 2564 แจ้งผลการพิจารณาตอบรับ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ ห้องสโลป(5122) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
   
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 Tel.0-5377-6012 Fax 0-5370-2758 Copyright © 2017 All rights reserved.