ใครกำลังใช้งาน  

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งไฟล์บทคัดย่อและโปสเตอร์ วันที่ 7 มกราคม 2563, ปิดรับการลงทะเบียน และเป็นวันสุดท้ายของการส่งไฟล์บทคัดย่อและไฟล์โปสเตอร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563, แจ้งผลการพิจารณาตอบรับ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563, ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
   

ประกาศแจ้งให้ทราบ

เวลาในการนำเสนอแบบบรรยาย 12 นาที ถาม-ตอบ 3 นาที รวม 15 นาที ขอให้นักศึกษาเตรียมไฟล์ในรูปแบบ
นามสกุล .ppt หรือ .pdf มาลงคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 8.00 - 8.30 น. ที่จุดลงทะเบียน

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P0xOzReV7mYEGl_JBoEbuABn52-at38xSvPCRVcG_ww/edit#gid=902624551

 

   
   

QR CODE2020imgclick here icon

 
หรือ Download Proceeding STMC 2020 ที่นี่..

 

   

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำเสนอ)

signupimgclick here icon

 ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน new

   
PosterFormat
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
  รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อภาษาไทย    รูปแบบการจัดทำ Poster
  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย      ตัวอย่าง Poster
        ไฟล์รูปแบบ Poster
   __________________________________________    __________________________________________
 

หมายเหตุ : ผู้นำเสนอฯ ทั้งแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
จะต้องส่งและ Upload ไฟล์ บทคัดย่อ ในขั้นตอนการลงทะเบียน

 


   

ปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนและส่งไฟล์งาน เริ่ม 1 มกราคม - 7 ก.พ. 2563

วันที่
กิจกรรม
วันที่ 7 มกราคม 2563 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งไฟล์บทคัดย่อและโปสเตอร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับการลงทะเบียน และเป็นวันสุดท้ายของการส่งไฟล์บทคัดย่อและไฟล์โปสเตอร์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการพิจารณาตอบรับ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ ห้องสโลป(5122) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
   
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 Tel.0-5377-6012 Fax 0-5370-2758 Copyright © 2017 All rights reserved.