การประชุมรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนและโคลน

การประชุมรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัย พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนและโคลน เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปาและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก(24-108) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย

Leave a Reply