Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
รู้จักบุคลากร  
น.ส.สนธยา เขื่อนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
แนะนำบุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่)


น.ส.สนธยา เขื่อนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :
- ศศ.บ.การจัดการทั่วไป ,-บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

ประเภทบุคลากร :
- พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน :
- 1252

 

  

แนะนำบุคลากร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและเกษตร
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.