Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
รู้จักบุคลากร  
อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา
อาจารย์
 
แนะนำบุคลากรสายการสอน (อาจารย์)

  

แนะนำบุคลากร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและเกษตร
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.