ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
มีนาคม 25, 2019, 07:23:18 pm

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
SMF - Just Installed!
15 กระทู้ ใน 15 หัวข้อ โดย 40208 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: RobertChing
* หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
+ 
|-+  กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: [1] 2

 1 
 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2018, 11:42:09 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
# รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2561

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่
วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
1 การวิเคราห์สารสำคัญและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นชาสมุนไพรสำเร็จรูป พรหทัย พุทธวัน, สัมฤทธิ์        รักพนาลี, อานันท์ ณ หนองคาย ว. วิทย์. มข. 46(2) 238-247 เมษายน-มิถุนายน 2561
2 Effect of probiotic strains, encapsulation and storage condition on survival of probiotic in mixed vegetable and fruit juice powder Pornhathai Puttawan, Nirachaya Sakol, and Teeraporn Jaithon “Creative Food for Future and Sustainability” , The 20th Food  Innovation Asia Conference 2018 14-16 June 2018
3 Remote Sensing Indices for Mangrove Health Assessment Sheriza Mohd Razali, Krittawit Suk-ueng & Ahmad Ainuddin Nuruddin Malaysian Journal of Remote Sensing & GIS 6:2 (2017) 10-16 2017
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านนางแลใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง และ กิตติชัย จันทิมา วาสารการวิจัยกาสะลองคำ 2561
5 การผลิตแผนที่ความเสี่ยงการเกิดดินถล่มโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองการถดถอยโลจิสติกร่วมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของบ้านนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง, ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์, สุรีสวดี นางแล,             ธนายุทธ ช่างเรือนงาม และ ศิวรี สุดสนิท Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, Volume 4 Number 6 November-December 2017
6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักจ้ำ (Antioxidant and biological activities of Ardisia polycephala Wall. ) บรรทด จอมสวรรค์ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมี ของผลสับปะรดภูแล กับระดับความบริบูรณ์ของผล ตั้งแต่เบอร์ 0 – 7 (The Relationship Between Physical and Chemical Properties in Poolae Pineapple With Maturity Stage Among Number 0 – 7 ) สาโรจน์ ปัญญามงคล วารสารการวิจัยกาสะลองคำ กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
8 การประเมินคุณภาพดินเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (Soil Fertility Evaluation for Agricultural Uses in Nang-lae Nai Village, Nang-lae Sub-District, Muang District, Chiangrai Province ) ปิยพร ศรีสม วารสารการวิจัยกาสะลองคำ กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
9 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำของน้ำประปาภูเขาหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (Water Quality Analysis of Mountain Water Supply at Nanglae Nai Village, Nanglae Subdistrict, Muang District, Chiang Rai Province ) ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
10 Inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อ.ดร.อรวรรณ วนะชีวิน Archives of Pharmacal Research 31 สิงหาคม 2560
11 Evolution of V33 Del (Nova Del 2013) since 0.37-75 Days after Discovery อ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา Journal of Physics Conference Serises พย-ธค. 61
12 Morphology and Biological Characteristics of the Miracidium of Echinostoma revolutum (Trematoda: Echinostomatidae) อ.ดร.กิตติชัย จันธิมา The 35th International Conference of the Microscopy Society of Thailand 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
13 ผลของน้ำหมักชีวภาพจากกากและเปลือกเมล็ดกาแฟต่อการเจริญเติบโตของผักกาดฮ่องเต้ อ.ดร.สุนทรี กรโอชาเลิศ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
14 Determination of Tannin in Coffee Pulp Using Experimental and Theoretical Approach อ.ดร.วลีพรรณ รกิติกุล Key Engineering Materials สิงหาคม 2560
15 การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus spp. บนวัสดุทางการเกษตร อ.ดร.วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 23 มีนาคม 2561
16 Distribution and isolation of microalgae for lipid production in selected freshwater reservoirs of northern Thailand อ.ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์

Biodiversitas Volume19, Number 1

มกราคม 2561
17 Diversity of Phytoplankton and Water Quality in Mae Suai Reservoir During the Rainy Season อ.ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์

Science and Technology RMUTT Journal

Vol.8 No.1
20 มิถุนายน 2561
18 การประเมินคุณภาพดินและน้ำบางประการบริเวณพื้นที่การเกษตรใน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย อ.ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

23 มีนาคม 2561
19 Fish Collagen Hydrolysates Modulate Cartilage Metabolism อ.ดร.อรวรรณ วนะชีวิน Cell Biochemistry and Biophysics Vol.76, Issue 1-2 มิถุนายน 2561
20 ฤทธิ์ของปูนแดงต่อการฟักและการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน (AEDES AEGYPTI) อ.ดร.อรวรรณ วนะชีวิน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 23 มีนาคม 2561
21 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ธีรวรรณ บุญโทแสง, สุรัสวดี นางแล, ธัญวรัชญ์ บุตรสาร, นิติมา พรหมมารัตน์ และธนายุทธ ช่างเรือนงาม วารสารการวิจัยกาสะลองคำ  
         
 2 
 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2018, 11:34:13 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
# รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2560

 3 
 เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 09:57:11 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2559 (อาจารย์คณะวิทย์ฯ)

1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนางแลในเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Environment and Resources Management of Nanglae Nai for developing the quality of life)

2. การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของบ้านนางแลใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Conservation landuse mapping by using geographic Information system at Ban Nanglae Nai, Muang district, Chiang Rai province)

3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำแผนที่ความเสี่ยงของการเกิดดินถล่มบริเวณบ้านนางแลใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Integrating geographic information system & environmental factors for landslid susceptibility mapping at Ban Nanglae Nai, Muang District, Chiang Rai Province)

4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภูเขาของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
(Quality Analysis of Mountain Water Supply at Nanglae Nai, Muang, Chiangrai Pipnce for Sustainable Management)

5. ความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ ของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Knowledge, Attitudes and Behaviors about Waste Management in Nanglae-Nai Sub District, Chiang Rai Province)

6. การควบคุมเพลี้ยแป้งในสับปะรดภูแลโดยชีววิธีด้วยสารสกัดแมงลักคา
(ฺฺBiological Control of Mealy Bugs in Phulae Pineapple by the Extracts of mintweed)

7. การประเมินคุณภาพดินเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Soil Quality Assessments for Agricultural Uses in Nanglae-Nai Village, Nanglae Muang District, Chiangrai Province)

8. ระบาดวิทยาของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืดในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Epidemiology of Laval Trematode in Freshwater Snails from Nanglae Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province)

9. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างแผนที่พรรณไม้ชายน้ำในพื้นที่ชุมน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) จังหวัดเชียงราย
(Geographic Information System for marginal plants mapping at the Nong Bong Khai non-hunting area (Chiang Saen lake) wetland, Chiang Rai Province)

10. การสำรวจเก็บข้อมูลสาหร่ายเตาและไกกับวิถีชีวิตชาวล้านนา

11. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองบางชนิดในจังหวัดเชียงราย

12. การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสถานการณ์คุณภาพน้ำกกบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวอำเภอเมืองเชียงราย
(Assessment of soil fertility and water quality situation (Kok river) in rice fields area, Mueang Chiang Rai district)

13. สำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

14. การตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหารและน้ำแข็งการทดสอบฤทธิ์ในการเป็นปฏิปักษ์ของจุลินทรีย์ และฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
(Detection of microorganisms in contaminated foods and ice tube, detection of antagonism mechanism in microorganisms, and microbial growth inhibition from some herbs crude extract.)

15. ทฤษฏีบทการลู่เข้าของฟังก์ชันแบบ G-กึ่งไม่ขยายบนปริภูมิบานาค
(Iteration Theorem for G-quasi nonexpansive on Banach Space)

16. การคัดสรรผู้นำแบบใหม่ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซีภายใต้ตรรกะการเลือกของประชาชนหมู่บ้านหาดใคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

17. ความชุกของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
(Prevalence of Larval Trematode in Snail's Intermediate Host from Pa Ko Dam Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province)

18. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณโพลิฟินอลของพืชอาหารบางชนิด (Antioxidant, capacity and polyphenol contents of some edible plants)

19. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนและโคลน เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปาและโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness

20. การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวก่ำพื้นเมืองในประเทศไทย

21. การศึกษาคุณสมบัติเชิงโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีที่พบในวัสดุเหลือทิ้งกาแฟโดยกระบวนวิธีทางทฤษฎี

22. สวนเมี่ยงและไร่กาแฟในพื้นที่ป่าต้นน้ำ แนวทางหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำกก

 4 
 เมื่อ: กันยายน 12, 2017, 11:32:48 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. A-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงคุณภาพ
2. B-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ
3. C-แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. D-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ-นักศึกษา
5. E-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับอาจารย์
6. F-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับนักศึกษา
7. G-แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อใช้เขียนขอโครงการวิจัยใน มรชร
8. H-หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 5 
 เมื่อ: กันยายน 12, 2017, 10:27:29 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. รายงานความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนงานวิจัย 2559
2. รายงานความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนงานวิจัย 2558
3. รายงานความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนงานวิจัย 2557
4. รายงานการวิจัยแนวทางการปรับปรุงและลดการใช้พลังงานในอาคาร 51
5. รายงานการวิจัยความต้องการในการเรียนหลักสูตรคณะวิทย์ 6 
 เมื่อ: กันยายน 11, 2017, 04:35:43 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. โครงการประจำ
     > DUO - Thailand Fellowship Program 2007
     > โครงการ Erasmus Mundus (updated 24 November 2006
     > การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค
2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT)
3. ทุนมูลนิธิฮิตาชิ (Hitachi Scholarship Foundation)
4. ทุนรัฐบาลเยอรมนี
5. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 

 7 
 เมื่อ: กันยายน 11, 2017, 04:30:26 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. ทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
3. ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 8 
 เมื่อ: กันยายน 11, 2017, 04:28:08 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. องค์การอนามัยโลก (WHO)

 9 
 เมื่อ: กันยายน 11, 2017, 03:22:23 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
1. กรมการศาสนา
2. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. กรมควบคุมมลพิษ
4. กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5. กรมป่าไม้
6. กรมวิชาการ
7. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.การเคหะแห่งชาติ
11.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12.เครือข่ายกาจนาภิเษก
13.มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
14.มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
15.มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
16.มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
17.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
18.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
20.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
21.สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
22.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
23.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
25.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
26.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
27.สำนักงบประมาณ
28.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
29.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
30.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
31.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
32.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
33.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
34.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
35.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
36.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
37.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
38.สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
40.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
41.สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

 10 
 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2016, 09:50:02 am 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
ปี 2561
- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives” ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

    http://www.bedo.or.th/bedo/event-content.php?id=913


ปี 2559

The 23rd Tri-University International Joint Seminar and Symposium
   http://tri-u.ipb.ac.id/

Suratthani Rajabhat University International Conference Facilitating Autonomous Learning via Research-Based Approaches (FCAL)
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1104

Environment and Natural Resources International Conference (Enric2016)
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=972

The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016)
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1080

The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1106

The 20th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016)
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1069

9th International Conference on Materials Science and Technology
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1083

KMITL International Conference on Mathematics 2016: Number Theory, Graph Theory and Application
   http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=1127

9th International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST)
   http://wasrti.org/

9th International Conference on Biotechnology, Bio Informatics, Bio Medical Sciences and Stem Cell Applications (B3SC)
   http://iaphlsr.org/

หน้า: [1] 2
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!