ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย => แบบฟอร์มดาวน์โหลด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 12, 2017, 11:32:48 amหัวข้อ: # แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 12, 2017, 11:32:48 am
1. A-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงคุณภาพ (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/A-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงคุณภาพ.pdf)
2. B-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/B-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ.pdf)
3. C-แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/C-แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.pdf)
4. D-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ-นักศึกษา (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/D-แบบเสนอโครงการวิจัย-เชิงปริมาณ-นักศึกษา.pdf)
5. E-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับอาจารย์ (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/E-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับอาจารย์.pdf)
6. F-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับนักศึกษา (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/F-Format-รูปแบบการเขียนวิจัย-สำหรับนักศึกษา.pdf)
7. G-แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อใช้เขียนขอโครงการวิจัยใน มรชร (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/G-แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อใช้เขียนขอโครงการวิจัยใน-มรรช.pdf)
8. H-หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (http://www.science.crru.ac.th/forum/pdf/H-หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย.pdf)