sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอนจากลิ้งค์ที่ให้

1. การสต๊าฟแมลง        <<<ดาวน์โหลด>>>
2. การสต๊าฟสัตว์เล็ก (ปลา)        <<<ดาวน์โหลด>>>  การสต๊าฟนก   <<<ดาวน์โหลด>>>
3. การดองใสสัตว์เล็ก        <<<ดาวน์โหลด>>>
4. การดองรักษาตัวอย่าง (ปลา)    <<<ดาวน์โหลด>>>
5. การทำโครงกระดูกกบ        <<<ดาวน์โหลด>>>
6. การเก็บรักษาตัวอย่างในเรซิ่น        <<<ดาวน์โหลด>>>
7. การจัดสวนถาด         <<<ดาวน์โหลด>>>   <<<เอกสารเรียนรู้เพิ่มเติม>>>