sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu

      ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โปรแกรมวิชาชีววิทยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา วิทยาลัยครูเชียงราย มาเป็นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูเชียงรายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาเป็นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรจึงเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาในปัจจุบัน