Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
 


แข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 3
บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
โครงการโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่สังคม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ชิงทุนการศึกษา
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา
สอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
นักศึกษาทุน กรอ. รายใหม่ รับหน้าสมุดบัญชี
ประกาศจากงานทุนกู้ยืมฯ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาทุน กยศ. กลุ่มกู้เกินหลักสูตร ใ้ห้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โดยด่วน
กำหนดการวันเปิดรับลงทะเบียนเรียน online ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์   
ข่าวสาร: วิชาการ  
ข่าวสาร: กิจกรรม  
ข่าวสาร: ทุนการศึกษา/นักศึกษา  
ข่าวสาร: อบรม& สัมมานาวิชาการ
ข่าวสาร: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ


พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สภากาแฟ ม.ราชภัฏเชียงราย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.