Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  


มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
543 เปิดดู
กิจกรรมที่ 1 จินตนาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น    ป.1-ป.3       ป.4-ป.6
 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น   ป.4-ป.6      ม.1-ม.3
 
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น   ป.4-ป.6       ม.1– ม.3
 
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันรูบิค
ระดับชั้น   ป.4-ป.6       ม.1– ม.3
 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น   ม.1-ม.3
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.