Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 กันยายน 2558 เปิดดู 526 ครั้ง
ประกาศจากงานทุนกู้ยืมฯ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศจากงานทุนกู้ยืมฯ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2558

สำหรับ
1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่่ 1/2558
2. นักศึกษาที่ไม่ได้ขอกู้ค่าเล่าเรียน

ให้นักศึกษาชำระเงินค่าเทอม เอง ผ่านธนาคาร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2558

โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่่ 1/2558 จะได้รับเงินค่าเทอมคืน เมื่อ กยศ.โอนเงินค่าเทอม มาให้ มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องเบอร์3 กองพัฒนานักศึกษา โทร 053-776019 หรือ 053-776000 ต่อ 1546

 
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.