background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 มกราคม 2564 เปิดดู 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สิ่งแวดล้อม.&ชีวะฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง ประธานโปรแกรมวิชาฯ ประธานโปรแกรม ,ผศ.ดร. กิตติชัย จันธิมา โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ ,ดร.วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง จากโปรแกรมวิชาชีววิทยา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ,โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ,โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.