background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 มกราคม 2564 เปิดดู 34 ครั้ง
การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63

ภาพการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559-2560 ณ อาคารเรียนรวม 101 ห้อง10130 ต่อด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําโดย ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณาจารย์ทุกท่าน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 ธัวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่(24-101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.