background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 ตุลาคม 2563 เปิดดู 23 ครั้ง
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ดร.พิรภานุวัตน์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดีเพื่อส่งผ่อต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ตุนท์ ชมชื่น เป็นประธานคณะกรรมการ ,ผศ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ ,ผศ.ดร.ณัฐติยา ชัยชนะ ,อ.ดร.พิณัฏฐินีย์ จิตคำและ นางสาวชาริสา เบก่ากู่ เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมตรวจประเมินด้วย ซึ่งผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คะแนน 4.73 อยู่ในระดับดีมาก

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.