background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 กันยายน 2563 เปิดดู 23 ครั้ง
อบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยฯ

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์" เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้คณะ ศุนย์ สำนักฯ ได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพิ่มความรู้และทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ (24-101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.