background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 กันยายน 2563 เปิดดู 25 ครั้ง
Freshy Night Sci. CRRU. 2020

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่นักศึกษาทุกชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย อ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เปฺ็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานมากมาย โดยเป็นการแสดงจากน้องๆในแต่ละโปรแกรมวิชา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญงานงานคือ การประกวดดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2563 โดยผลการประกวด ดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ เดือนคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้เข้าประกวดหมายเลข M2 นาย สุรชัย ชัยโส (แซ็ค) รองอันดับ 1 ผู้เข้าประกวดหมายเลข M1 นาย อมรเทพ ไชยแก้ว (อั๋น) ดาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้เข้าประกวดหมายเลข G1 นางสาว เปมนีย์ เสนะสุทธิพันธ์ (ตาล) รองอันดับ 1 ผู้เข้าประกวดหมายเลข G2 นางสาว อภิญญา เหล่ากาวี (หญิง) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.