background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู 254 ครั้ง
ค่ายอาสาฯ ครั้งที่ 6 มรภ.8 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาและทีมงานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ร่วมพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี เรียนรู้วิถีมรดกโลก " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.