background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 พฤศจิกายน 2562 เปิดดู 120 ครั้ง
คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่นายจ้างต้องการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง เป็นผู้แทนคณบดีร่วมงานแถลงข่าว การจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน (VGEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมฟังบรรยาย “คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่นายจ้างต้องการ” ณ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.