background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 พฤศจิกายน 2562 เปิดดู 105 ครั้ง
เยาวชนคุณภาพแห่งปี (Quality Youth of the year 2019)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ “นายจตุพล ไชยรินทร์” นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 19 คนทั่วประเทศ ให้เข้ารับรางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี (Quality Youth of the year 2019)” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดย ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ ประธาน มสวท. เป็นผู้มมอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ...
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.