background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 กันยายน 2562 เปิดดู 220 ครั้ง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯและคณาจารย์ในสังกัดคณะ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การถ่ายทอดความรู้และบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอน จากสถานประกอบการจริง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.