background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 กันยายน 2562 เปิดดู 263 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษาให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ และได้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.