background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 กันยายน 2562 เปิดดู 278 ครั้ง
กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อ.ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาในสังกัดโปรแกรมวิชา เข้าศึกษาดูงาน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ.ลำพูน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาในรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาจะได้นำประสบการณ์ตรงจากสถานที่ทำงานจริงไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.