background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 กันยายน 2562 เปิดดู 195 ครั้ง
ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก Shan Community College

19 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง รองคณบดีรับผิดชอบงานจัดการศึกษา และ ผศ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก Shan Community College รัฐฉาน (Shan State) ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (Myanmars) ในการเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน และหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.