background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 59 ครั้ง
ชีววิทยา ดูงานศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พานักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2-4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.