background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 105 ครั้ง
Tea & Coffee Innovation

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหารและเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.วรรัตน์ ขยันการ นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่4 จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรม FI-MFU TEA & COFFEE DESIGN SPRINT " Tea & Coffee Innovation : Adding Value to the Supply Chain " ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งดำเนินการโดย Food Innopolis โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่กระบวนกรและให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแผนการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม ทั้งนี้นักศึกษาของเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 3,000 บาทประกอบด้วย นายวัฒนา ปะทิ นางสาวเสาวรส ปันใจ นางสาวศิริประภาภรณ์ เขียวสืบ และนางสาวอมรรัตน์ กิ่งงาม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.