background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 61 ครั้ง
พิธีอาจาริยวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีอาจาริยวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ที่อุทิศตนในการทำงานกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.