background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 57 ครั้ง
ประชุมสัมมนาเทคนิคการสกัดน้ำมันและการวิเคราะห์สมุนไพรไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ดร.พิรภานุวัตน์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการสัมมนาเทคนิคการสกัดน้ำมันและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC และ HPLC สมุนไพรไทย ที่เป็นประโยชน์ ในอุตสหกรรมอาหารและการแพทย์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ โดยจัดระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 กิจกรรมในวันที่ 29 มิ.ย. 62 ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง “พืชสมุนไพรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ,อาจารย์ ดร.ชนะชัย บัญเพิ่ม อาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต่อด้วย การบรรยาย “กฏหมายและการขอรับใบอนุญาตในการครอบครองสมุนไพร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง“เทคนิคการสกัดน้ำมันและการวิเคราะห์โดยเทคนิค Gas Chromatography และ High Performance Liquid Chromatography” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัยพุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยวันที่ 30 มิ.ย.62 เป็นการปฏิบัติการสกัด สารสกัดจากพืซด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิค Gas Chromatography (GC)และ High Performance Liquid Chromatography(HPLC)” การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.