background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสารงานวิจัย ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 มิถุนาคม 2562 เปิดดู 344 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการเขียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 และตอบข้อซักถาม โดย ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ คณะกรรมการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การอบรมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมใหญ่(24-101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.