background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 เมษายน 2562 เปิดดู 137 ครั้ง
ดูงานการจัดจำแนกพืชและวิวัฒนาการของพืช

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง และ ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษาในสังกัดโปรแกรม ชั้นปีที่ 1 เข้าดูงานการจัดจำแนกพืชและวิวัฒนาการของพืช ณ สวนวิวัฒนาการและสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.