background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 มีนาคม 2562 เปิดดู 200 ครั้ง
อบรมชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) แก่นักศึกษาจำนวน 50 คน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 23 (วัดเม็งรายมหาราช) เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเองของนักศึกษาในโอกาสต่อไป โดยการนำของ ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง ผศ.สพ.ญ.คณนา อาจสูงเนิน และ อาจารย์วรรัตน์ ขยันการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันฯ จำนวน 3 ท่าน และครูพี่เลี้ยงสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.