background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 มีนาคม 2562 เปิดดู 48 ครั้ง
กิจอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ให้คำแนะนำและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโอทอป

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ให้คำแนะนำและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโอทอป โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจากสำนักอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คุณอรสา จงวรกิจ นักวิชาการอาหารชำนาญการพิเศษ คุณสุชัญญา พลเพชร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และคุณนัฐพงษ์ สมศักดิ์ เภสัชกรชำนาญพิเศษ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ชร. ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.