background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 มีนาคม 2562 เปิดดู 27 ครั้ง
เสวนามั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนามั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแหล่งงานที่นักศึกษากับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในโลกของตลาดแรงงาน โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.