background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 มีนาคม 2562 เปิดดู 28 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยมุ่งให้นักศึกษามีทักษะในสาขาที่ตนเองศึกษาอย่างถ่องแท้และผู้เรียนมีกระบวนการทำงาน การจัดการมีคความในการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.