background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 มีนาคม 2562 เปิดดู 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 5 หลักสูตร ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง รองคณบดีรับผิดชอบงานจัดการศึกษา พร้อมอาจารย์ ดร.กิตติชัย จันธิมา อาจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง และ อาจารย์ ดร.ธัญวรัชญ์ บุตรสาร เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 หลักสูตร ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย ... ซึ่งหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา
3. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. หลักสูตร วท.บ. การพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ล่าสุด)

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มา ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณครับ

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.