background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 มีนาคม 2562 เปิดดู 31 ครั้ง
คณิตศาสตร์ มร.ชร อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี ดร.ศิวรี สุดสนิทประธานโปรแกรมวิชา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและอาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษยฐ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่(24-101) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.