background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 มกราคม 2562 เปิดดู 65 ครั้ง
ประชุม ขับเคลื่อนโครงการ OTOP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP” โดยท่านผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น(OTOP) ได้แก่ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่กลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ,การพัฒนาทีมผู้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 21 มกาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.