background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 มีนาคม 2561 เปิดดู 131 ครั้ง
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน STMC ครั้งที่ 3

กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง"สถานการณ์ ผละกระทบและแผนพลังงานของประเทศไทย" โดยผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณิตศาสตร์(5122) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.