background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 สิงหาคม 2560 เปิดดู 112 ครั้ง
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ อ.บัณฑิต ศิรินภาดล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําโดย ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯและอาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ อ.บัณฑิต ศิรินภาดล อดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.