background: #333"; >
 
Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
มหาลัยราชภัฏเชียงราย :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 พฤษภาคม 2560 เปิดดู 232 ครั้ง
สวล.ดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง นำนักศึกษา ชั้นปีที่3 โปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง พื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ โรงเพาะกล้าผักและไม้ดอกไม้ประดับ โรงงานคัดแยกผักและผลไม้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านสบโป่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

1
 
 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.